Echipa

Echipa

 

 

Iurie Fală

Director executiv

 • Este responsabil de elaborarea și implementarea planului strategic de dezvoltare a asociației, planului anual de activități, angajează, coordonează și acordă suportul necesar personalului Asociației.
 • Reprezintă membrii asociației în raport cu diferiți actori în cadrul lanțului valoric și alte părți interesate din exterior.
 • Cooperează cu donatorii și partenerii de dezvoltare pe proiecte ce țin de dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor.
 • Planifică și implementează activități, care conduc la creșterea numărului de membri și asigură durabilitatea în timp a activităților Asociației și sustenabilitatea financiară a acesteia.

E-mail: ifala@moldovafruct.md  

 

 

Natalia Tcaci


Contabil șef

 • Organizează și asigură evidența contabilă
 • Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare 
 • Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
 • Întocmește şi prezintă rapoarte financiare lunare, trimestriale şi anuale.

E-mail: contabil@moldovafruct.md

Tel.: +(373) 69 304 363

 

    

Liliana Beregoi

Specialist comunicare și relații cu publicul

 • Evaluează imaginea organizatiei și elaborează strategii de comunicare
 • Coordonează activităţile de creare, transmitere și menținere a unei imagini pozitive a organizației, inclusiv gestionarea crizelor de imagine.
 • Participă la organizarea evenimentelor cum ar fi: adunări generale, conferințe, forumuri, vizite de studiu, expoziții, activitati de lobby, etc.
 • Asigură comunicare continuă și eficientă între membri și Asociație, Asociație și mediul extern.

E-mail: lberegoi@moldovafruct.md

 

 

 

Adrian Cojocaru

Director departament marketing

 • Coordonează implementarea activităţilor de marketing în cadrul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”
 • Elaborează materiale, informaţii şi studii care facilitează implementarea activităţilor de marketing
 • Prestează servicii de consultanţă şi asistenţă complexă la dezvoltarea activităţilor de marketing pe bază comercială (studii de piață, organizarea vizitelor de afacere, elaborarea planurilor de marketing, alte activități)
 • Organizează şi conduce instruirile orientate la sporirea capacităților de marketing

E-mail: acojocaru@moldovafruct.md  

Mobil/Viber/WhatsApp: +373 69140614

Mobil: +373 60429929

 

   

 

Eugeniu Bumacov

Director departament agrobusiness • Asigură consultarea cu membrii Asociației a planului anual de instruire și transfer tehnologic
 • Elaborează graficul activităților de instruire și transfer tehnologic și evaluează indicatorii stabiliți
 • Este responsabil de elaborarea, implementarea și monitorizarea activităților Clubului tinerilor pomicultori Moldova Fruct
 • Facilitează relațiile dintre membrii Asociației și experții/consultanții pe domeniile tehnologiilor de producere și post-recoltare a fructelor

E-mail: ebumacov@moldovafruct.md  

Tel: +373 688 55 144