10 Recomandări pentru un export sigur spre Uniunea Europeană

Data publicării : 29.04.2021

Tot mai mulți producători agricoli și exportatori livrează fructe în stare proaspătă către rețelele din Uniunea Europeană sau către importatori care deservesc aceste rețele. Gestiunea reziduurilor de pesticide este una din principalele provocări, deoarece Uniunea Europeană este în proces continuu de revizuire a aprobărilor substanțelor active și reducere a conținuturile maxime ale reziduurilor de pesticide (CMR), iar deseori rețele au cerințe suplimentare mai stricte și severe decât cele oficiale (comunitare).

În baza experienței acumulate de susținere a companiilor-lider ce au intrat cu succes pe piața Uniunii Europene, Proiectul USAID/APM recomandă producătorilor agricoli și exportatorilor să inițieze gestiunea reziduurilor chiar de la începutul sezonului agricol, asigurând o comunicare strânsă între departamentul vânzări și cel de producere urmând 10 pași:

  1. Verificați omologarea produselor de uz fitosanitar în Republica Moldova pentru cultura dvs. Atrageți atenție la produsele radiate sau omologate în ultimul an.

Producătorul agricol trebuie să consulte Registrul de stat al Produselor de Uz Fitosanitar și Fertilizanți (www.pesticide.md/registrul-de-stat), pentru a determina lista produselor de uz fitosanitar omologate pentru cultura ce urmează a fi exportată, bolile și dăunătorii-țintă, numărul de tratamente permise și termenul de așteptare. În cazul în care aceste cerințe nu se vor respecta, producătorul agricol riscă să obțină un produs cu depășirea conținuturilor maxime ale reziduurilor de pesticide.

  1. Verificați aprobarea substanțelor active în țările-destinație.

Producătorul agricol urmează să verifice aprobarea substanțelor active pentru toate țările în care intenționează să-și exporte produsele. În cazul Uniunii Europene, această verificare poate fi efectuată pe site-ul ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en. Deoarece Uniunea Europeană este în proces continuu de revizuire a aprobărilor substanțelor active, producătorul agricol urmează să atragă o atenție deosebită la substanțele active a căror aprobare nu a fost reînnoită în ultimul an. Produsele de uz fitosanitar cu substanțe active neaprobate în țările-destinație nu pot fi aplicate, chiar dacă aceste produse sunt omologate în Republica Moldova.

  1. Verificați conținuturile maxime ale reziduurilor de pesticide (CMR) permise pentru cultura dvs. în Moldova și țările-destinație.

Producătorul agricol urmează să verifice conținuturile maxime ale reziduurilor de pesticide permise pentru produsul său în Moldova (www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114320) și toate țările în care intenționează să-și exporte produsele. În cazul Uniunii Europene, această verificare poate fi efectuată pe site-ul ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en. Deși țările în general urmează recomandările Codex Alimentarius privind CMR-urile, uneori există diferențe semnificative în cerințele diferitor țări. Producătorul agricol se va orienta la nivelul minim al CMR-ului între țările-destinație a exporturilor sale planificate.

  1. Obțineți de la cumpărătorii dvs. cerințele lor adiționale privind pesticidele și reziduurilor lor.

Dacă dispune de parteneri stabili în țările de export, producătorul agricol urmează să obțină preventiv toate cerințele lor adiționale. Deseori aceste cerințe adiționale sunt dictate de rețelele mari cărora importatorul distribuie produsele (Aldi, Kaufland, METRO etc.), ce impun cerințe proprii privind substanțele active interzise spre utilizare, nivelul permis al reziduurilor de pesticide și numărul de substanțe active ce pot fi depistate în produs. De exemplu, rețele din Germania permit depistarea în fructele sâmburoase a maxim 4-5 substanțe active.

Cerințele de bază ale unor rețele din Germania pricind reziduurile de pesticide

Rețea Număr maxim de s.a. depistate în produs Nivelul maxim a reziduurilor față de CMR al UE Suma maximă a reziduurilor depistate față de CMR al UE
ALDI Nord 4-5 70% 80%
EDEKA 5 70%
LIDL 5 33% 80%
GLOBUS 5 70%
KAUFLAND 5 33% 80%
DOHLE 4-5 70%
METRO 5 50%
REWE 5 50% 100%
  1. Analizați cerințele oficiale și comerciale identificate și elaborați un Plan de Protecție Integrată pentru cultura care doriți să o exportați

În baza cerințelor oficiale din Moldova și țările-destinație a exporturilor și cerințelor adiționale ale cumpărătorilor, producătorul agricol urmează să elaboreze un Plan de Protecție Integrată care să țină cont de bolile și dăunătorii specifice livezilor proprii. Planul de Protecție Integrată trebuie elaborat de întreaga echipă managerială, inclusiv cu implicarea departamentului vânzări, și aprobat de managerul companiei.

  1. În caz de urgență, când utilizarea substanțelor active interzise de cumpărători nu poate fi evitată, informați întreaga echipă managerială

Pe parcursul sezonului, producătorul agricol va urma Planul de Protecție Integrată și va utiliza doar produse de uz fitosanitar ce conțin substanțe active permise pentru cultura dată și care nu sunt interzise de cumpărători. În cazul în care pe parcursul anului agricol apar situații neprevăzute, orice deviere de la Planul de Protecție Integrată sau utilizare a unui produs nou trebuie coordonată cu echipa managerială, inclusiv informarea departamentului vânzări.

  1. Înainte de a începe recoltarea, testați produsele la laboratoarele acreditate pentru determinarea reziduurilor de pesticide.

Producătorul agricol va testa produsele sale la laboratoare acreditate conform ISO/IEC 17025:2018 pentru determinarea reziduurilor tuturor substanțele active utilizate pe parcursul sezonului de producere, precum Laboratorul Central Fitosanitar (022 47-75-76, centruldecarantina@mail.ru), AgroBioLab Italia (069965514,  agro.biolabitalia@gmail.com) și altele (vezi aici). Înainte de plasarea comenzii, producătorul agricol se va asigura de capacitatea tehnică a laboratorului de a efectua complet lucrările necesare. Prelevarea probelor se va efectua conform metodelor comunitare prezentate în Directiva 2002/63/CE transpusă în Moldova prin HG 1004/2010 (www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125571).

  1. Nu prelevați probele pentru încercări de laborator și nu începeți recoltarea până nu expiră termenul de așteptare pentru toate produsele de uz fitosanitar utilizate pe durata sezonului agricol.

Respectarea termenului de așteptare este critică pentru asigurarea conformității produselor cu cerințele oficiale și comerciale privind reziduurile de pesticide  în produs.

  1. În baza raportului de încercări din cadrul laboratorului, verificați dacă produsele dvs. corespund cerințelor țărilor de destinație și a cumpărătorilor și informați întreaga echipă managerială

Este foarte important ca la momentul recoltării producătorul agricol să cunoască deja gradul de conformitate cu cerințele oficiale și comerciale privind reziduurile de pesticide. Pentru facilitarea evaluării conformității cu cerințele rețelelor din Germania puteți folosi site-ul www.arfd-calculator.com, un serviciu oferit gratis de Greenyard. Rezultatele evaluării vor fi comunicate întregii echipe manageriale, inclusiv departamentul vânzări.

  1. Anulați livrările dacă produsele dvs. nu corespund cerințelor oficiale ale țărilor de destinație. Dacă produsele dvs. corespund cerințelor oficiale, dar nu corespund unor cerințe specifice ale cumpărătorului, efectuați livrările doar dacă ați obținut acceptul în scris din partea cumpărătorului.

Dacă produsul corespunde cerințelor oficiale și celor stabilite cu partenerul dvs., atunci el poate fi livrat cu succes. Prelevați mostre din fiecare lot livrat pentru testări adiționale, în eventualitatea unor divergențe cu autoritățile țării-destinație sau cumpărătorul. Păstrați mostrele în condiții corespunzătoare până la comercializarea întregului lot de către cumpărător.

Dacă în urma analizei au fost depistate neconformități cu cerințele oficiale (precum depășiri a conținutului maxim a reziduurilor stabilite la nivelul UE), atunci anulați livrările. Dacă produsele corespund cerințelor oficiale, dar nu corespund unor cerințe specifice ale cumpărătorului (precum depășiri a conținutului maxim a reziduurilor acceptate de rețele, depistări de substanțe active interzise de cumpărători, număr prea mare de substanțe active cu reziduuri depistate etc.), efectuați livrările doar dacă ați obținut derogarea în scris de la cumpărător.