Anunț de selectare a participanților la vizita de studiu în Italia

Data publicării : 16.05.2018

Anunț

de selectare a participanților la Vizita de studiu în Italia

6-8 iunie 2018

Producerea caisului și cireșului în tehnologie super-intensivă

Asociația „Moldova Fruct”, în parteneriat cu Advice&Consulting SRL Italia și Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova, organizează o vizită de studiu în Italia cu scopul de a familiariza producătorii de fructe cu inovațiile aplicate în producerea caisului și cireșului, soiuri rezistente la înghețurile de primăvară; precum și tehnologii de păstrare, ambalare şi comercializare a caiselor și cireșelor.

Termenul limită de depunere a formularului de participare: 22 mai 2018

Membrii Asociațiilor vor și familiarizați cu următoarele subiecte:

 • Înființarea şi exploatarea livezilor de cais după diferite tehnologii şi scheme de plantare şi dezvoltarea lor la diferită vârstă;
 • Soiuri noi de cais de perspectivă;
 • Sisteme de protecție antigrindină şi anti-ploaie în livezile de cais și cireș;
 • Cooperarea pomicultorilor în marketing;
 • Familiarizarea cu tehnologiile de post-recoltare a caisului și cireșului.

Vor fi selectați participanții care corespund următoarelor criterii:

 • Este membru al Asociației Moldova Fruct sau Dnestrovskii Fruct
 • Demonstrează clar intenția de a implementa tehnologii moderne de producere și procesare a fructelor;
 • Participă şi se implică activ în activitățile de instruire şi schimb de experiență în cadrul Asociațiilor Moldova Fruct sau Dnestrovskii Fruct;
 • Este deschis să împărtășească informațiile, tehnologiile și rezultatele obținute, preluate în urma vizitei;
 • Nu are restanțe la achitarea cotizațiilor şi altor obligațiuni fată de Asociația Moldova Fruct sau Dnestrovskii Fruct;
 • Sunt încurajați fermierii tineri (

Organizatorii vor asigura:

 • Rezervarea biletelor avia tur-retur;
 • Achitarea costurilor de traducere Engleză-Rusă pe perioada vizitei;
 • Achitarea transportului local pe perioada vizitei;
 • Achitarea costurilor de cazare.

Participantul se obligă:

 • Să motiveze clar interesul de a participa în cadrul vizitei de studiu;
 • Să disemineze informațiile și experiența obținută cu organizatorii și alți producători de fructe;
 • Să comunice organizatorilor rezultatele participării la vizită;
 • Să-și achite biletele avia tur-retur;
 • Să-şi achite costurile de alimentare (aprox. 50 euro/zi pe perioada vizitei).

Persoanele care doresc să participe la aceasta vizita de studiu pot expedia formularul completat (descarcă) și copia pașaportului (valabil), la adresa electronică: ebumacov@moldovafruct.md până pe data 22 mai 2018, ora 17.00.