Cerere de ofertă: Elaborare Sistem Informațional

Data publicării : 19.06.2020

Cerere de oferte (CdO)

Număr:                                           CdO_02/20

Data emiterii:                                18 iunie 2020

Termen limită pentru oferte:     10 iulie 2020, ora 17:00

Descriere: Elaborarea sistemului informațional și de gestionare a relațiilor cu membrii asociației „Moldova Fruct”

Punctul de contact:                      procurement@moldovafruct.md

Eugeniu Bumacov – Șef Departament Agrobusiness

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” este o uniune de persoane juridice care întrunește peste 180 întreprinderi membre care activează în sectorul horticol.

Odată cu creșterea numărului de membri – sporește și sarcina care-i revine personalului asociației în impelmentarea activităților menționate mai sus, dar și apare necesitatea unei abordări mult mai eficiente a fluxului informațional în cadrul asociației. O soluție pentru a face față actestei provocări, fără a diminua din atenția acordată fiecărui membru sau partener extern, este implementarea unui sistem informațional, astfel amplificând productivitatea individuală a fiecărui angajat al asociației.

Totodată, conform evaluării efectuate de către Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională în anul 2018, lipsa unui asemenea sistem informațional reprezintă una din principalele amenințări în atingerea sustenabilității Asociației „Moldova Fruct”.

În contextul expus, Asociația „Moldova Fruct” lansează concursul de selectare a unei entități specializate din domeniul TIC, care va elabora un sistem informațional și de gestionare a relațiilor cu membrii asociației, în conformitate cu specificațiile din caietul de sarcini.

Ofertanții sunt responsabili de a se asigura că ofertele lor au fost recepționate de către „Moldova Fruct” în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în prezenta Cerere de Ofertă. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în această CdO poate duce la descalificarea ofertei respective.