Cerere de ofertă: Elaborarea regulamentului privind utilizarea mărcii „Moldova – un gust deosebit”

Data publicării : 01.04.2020

Asociația Moldova Fruct lansează concursul de selectare a unui Consultant (persoană fizică sau juridică) care să elaboreze Regulamentul (caietul de sarcini) privind utilizarea mărcii „Moldova – un gust deosebit” de către asociați și membrii Asocației.

 

Cerere de oferte (CdO)

Număr:                                   CdO_01/20

Data emiterii:                      20 martie, 2020

Termen limită:                    8 Aprilie, 2020

Descriere:                              Elaborarea regulamentului privind utilizarea mărcii „Moldova – un gust deosebit”

Pentru:                                    Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”

Punctul de contact: procurement@moldovafruct.md

Adrian Cojocaru – Șef Departament Marketing

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” este o uniune de persoane juridice care întrunește peste 180 întreprinderi membre care activează în sectorul horticol.

Încă din anul 2012 asociația a utilizat marca „Moldova – taste makes the difference / un gust deosebit” pentru promovarea produselor horticole moldovenești pe piețele externe, dar și cea locală. Recent această marcă a fost actualizată. În continuare Asociația „Moldova Fruct” dorește ca marca respectivă să capete o recunoaștere pe piețele țintă drept un semn al calității.

Ofertanții sunt responsabili să se asigure că ofertele lor sunt primite de Moldova Fruct în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în prezenta Cerere de ofertă (CdO). Nerespectarea instrucțiunilor descrise în această CdO poate duce la descalificarea (neluarea în calcul) a ofertei respective.

Descarcă Termenii de Referință

Ofertele trebuie expediate până 8 Aprilie, 2020 prin e-mail la adresa procurement@moldovafruct.md

În corespondența privitoare la prezenta CdO rugăm să vă referiți la numărul acesteia: CdO_01/20. Ofertele primite după data specificată vor fi considerate ca fiind cu întârziere și pot fi luate în considerare doar la discreția Moldova Fruct.