Cerinţele privind implementarea şi certificarea GLOBALG.A.P. a unei gospodării agricole

Data publicării : 27.05.2021

Cerinţele privind implementarea şi certificarea GLOBALG.A.P. a unei gospodării agricole

Pentru certificare, producătorul  trebuie să respecte 100% din criteriile „Cerinţe majore” şi nu mai puţin de 95% din criteriile „Cerinţe minore”. În ce privește capitolul „Recomandări”, sunt cerinţe recomandate pentru moment, dar producătorii sunt încurajaţi să le respecte ca parte a procesului de management a gospodăriei. Pentru a ca un producător să fie  certificat GLOBALG.A.P., el trebuie să implementeze 218 de cerințe din care 87 cerințe majore, 113 cerințe minore și 18 cerințe recomandate, conform versiunii 5.2 februarie 2019.

Legislația Republicii Moldova cuprinde peste 75% din cerinţele GLOBALG.A.P. şi aceste sunt obligatorii, iar conform legislației trebuie să fie implementate de către producătorii agricoli. Producătorul care implementează cerințele GLOBALG.A.P. este obligat să mențină înregistrări documentate la momentul respectiv pentru fiecare activitate etc.  Crințele Standardului  GLOBALG.A.P. nu sunt greu de implementat. Producătorii din întreaga lume reușesc să se certifice, iar actualmente, circa 200 000 producători din mai multe de 135 de țări implementează standardele GLOBALG.A.P.  și tendința este în creștere.

Implementarea Bunelor practice agricole se referă cu siguranță la  produse, dar este  și despre  oameni. GRASP este un standard adițional la GLOBALG.A.P. + Add-on. GLOBALG.A.P. GRASP înseamnă evaluarea riscurilor privind practicile sociale și este un modul voluntar dezvoltat pentru a evalua practicile sociale din cadrul gospodăriei agricole, abordând aspecte specifice ale sănătății, securității și bunăstării lucrătorilor. Certificarea GRASP cuprinde  aspectele sociale și pot fi evaluate împreună cu GLOBALG.A.P. Rezultatele evaluării sunt apoi stocate pe baza de date GLOBALG.A.P., care prezintă nivelul de conformitate și sunt vizibile pentru partenerii din lanțul de aprovizionare și cumpărătorii cărora li s-a acordat accesul. Certificarea GRASP și GLOBALG.A.P. este valabilă timp de un an, iar evaluările sunt efectuate anual. Beneficiile alinierii la cerințele GRASP sunt următoarele: oferă cumpărătorilor o asigurare suplimentară,  alinierea la  legislația națională și ajută producătorii să stabilească un bun sistem de management social în gospodărie și ajută la protejarea uneia dintre cele mai importante resurse ale gospodărie: oamenii.

Standardul GLOBAG.A.P. este implementat în Republica Moldova de peste 15 ani, iar standardele GRASP de trei ani. În ultimii ani, tot mai mulți producători agricoli din Republica Moldova, asistați de Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM), sunt interesați să implementeze standardele GLOBALG.A.P. în gospodăriile lor, deoarece este o cerință obligatorie pentru exportul pe piețele internaționale. Până în prezent, peste 70 de agricultori s-au certificat  GLOBALG.A.P.,  53 dintre ei au beneficiat de asistența USAID/APM. Cu suportul proiectului USAID/APM a  fost elaborat  Manualul GLOBALG.A.P.  care conține toate cerințele necesare pentru un producător  pentru a se conforma cerinţelor GLOBALG.A.P.  Fructe şi Legume. Asistență,  mai multe informații şi îndrumări pot fi obţinute în cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova (APM)..

De ce este certificarea  necesară pentru producători?

Cererea din ce în ce mai mare a consumatorului de alimente sigure şi durabile îi determină pe producători să producă alimente sigure, accesibile într-un mod durabil. Vânzătorii cu amănuntul – legătura directă cu consumatorul  în lanţul alimentar – au nevoie de un instrument sigur pentru furnizorii lor, care poate reprezenta motivarea de bază pentru implementarea cerinţelor şi certificare. Distribuirea linei directoare privind producerea produselor alimentare către producători, vânzătorii cu amănuntul, specificând cum produsele alimentare trebuie produse, ce s-a utilizat pentru producerea lor este o contribuţie importantă pentru prezentarea clară şi transparentă a proceselor. Toate aceste eforturi oferă producătorilor următoarele beneficii: acces mai bun şi uşor pe piaţă; acorduri clare cu vânzătorii; mai multe oportunităţi pe pieţe competitive; posibilităţi de creştere a calităţii şi cantităţii; posibilităţi de reducere a costurilor pe termen lung; management mai efectiv al procesului de producere şi cerinţelor legale; angajament înalt pentru îmbunătăţire. Datorită implementării acestor standarde, producătorii agricoli din Republica Moldova au reușit să crească exportul de prune  în Uniunea Europeană din 2016, când livram aproximativ a 8 mii de tone,  până la peste 22 mii tone de prune exportate în 2020. De asemenea, geografia țărilor importatoare de prune moldovenești s-a extins în aceeași perioadă de la 18 țări la 22 de țări. Aceste avantaje îi determină pe mulți producători agricoli de fructe și struguri să-și reconfirme în fiecare an certificarea GLOBALG.A.P.  și GRASP.