Concurs de selectare a participanților la vizita de studiu în Polonia

Data publicării : 31.01.2017

Asociația „Moldova Fruct” în comun cu Asociaţia „Днестровский Фрукт” lansează concursul de selectare a participanților la vizita de studiu în Polonia. Datorită numărului limitat al locurilor disponibile, prioritate va fi acordată candidaților care demonstrează intenția reală de a efectua investiții în tehnologii de producere, păstrare, procesare și comercializare a fructelor. Pentru a obține formularul, vă rugăm să expediați un mesaj pe adresa de email: moldovafruct@yahoo.com.

Vizita va familiariza membrii Asociațiilor cu următoarele subiecte:

  1. Tehnologii moderne de producere a merelor;
  2. Mașini și utilaj agricol pentru lucrările în livezi;
  3. Cooperarea pomicultorilor în grupuri de producători;
  4. Tehnologii de procesare post recoltare a fructelor;
  5. Tehnologii de procesare a fructelor în sucuri, gustări, fructe proaspete feliate.

Vor fi selectați participanții care corespund la următoarele criterii:

  1. Este membru al uneia din Asociațiile Moldova Fruct sau Dnestrovskii Fruct;
  2. Demonstrează clar intenția de a implementa tehnologii moderne de producere și procesare a fructelor;
  3. Se implică activ în activitățile de instruire și schimb de experiență în cadrul Asociațiilor;
  4. Este deschis să împărtășească informațiile, tehnologiile și rezultatele preluate în urma vizitei;
  5. Nu are nici o restanță la achitarea cotizațiilor și altor obligațiuni financiare fată de Asociațiile Moldova Fruct sau Dnestrovskii Fruct.

Vizita este organizată în comun de către Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Frut și Asociația Producătorilor de Fructe „Dnestrovskii Fruct” în cadrul proiectului „Platforma de cooperare a pomicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului în creșterea competitivității fructelor pe piețele tradiționale și alternative”. Proiectul este desfășurat în cadrul Programului de Susținere a Măsurilor de Promovare a Încrederii, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.