Implementarea bunelor practici agricole exclude riscurile de intoxicare și de poluare a mediului

Data publicării : 05.07.2021

Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM), finanțat de USAID, încurajează producătorii agricoli să implementeze bunele practici agricole și recomandă respectarea regulilor de protecție a muncii privind manipularea și păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (PUFF) în gospodăriile agricole pentru a exclude riscurile de intoxicare pentru oameni și de poluare a mediului.

Conform datelor oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în anul 2020, 66 de persoane, dintre care 25 copii, au fost afectate de produse de uz fitosanitar prind utilizarea incorectă iar patru persoane au decedat. Cele mai multe cazuri de intoxicații – 43% au fost înregistrate în urma folosirii necorespunzătoare a insecticidelor. Erbicidele, fungicidele și fertilizanții au fost motivul intoxicării a 7.5%, 3.7% și 5% respectiv.

În acest context, specialiștii APM recomandă agricultorilor în procesul de manipulare a produselor de uz fitosanitar să respecte măsurile de igienă şi protecţia muncii care sunt prezentate pe eticheta  pesticidului care sunt în  funcție de produs. Printre aceste recomandări se numără evitarea contactului PUFF cu pielea și alte părți ale corpului, deoarece acestea pot fi pe plante, în plante, pe sol, în apa de irigare; suspendarea aplicării PUFF daca sunt persoane în apropiere; după aplicarea PUFF să spele imediat părul și corpul cu săpun și șampon, precum și hainele de lucru; să doteze operatorii în procesul de aplicare a PUFF cu echipamente care vor acoperi toată suprafața pielii, chipiu, ochelari, respirator etc. De asemenea, să solicite asistență medicală cât mai curând dacă suspectă arsuri sau intoxicații provocate de PUFF.

În același timp, vor fi respectate cu strictețe regulile de păstrare a PUFF în depozite specializate sau într-un dulap metalic dedicat în exclusivitate pentru acest scop, securizat cu lacăt, iluminat și ventilat. Recipientele trebuie menținute închise etanș și se vor feri de acțiunea directă a razelor solare. Ambalajele recuperabile de sub PUFF vor fi eliminate într-un mod igienic, deoarece acestea prezintă un pericol sporit pentru mediu și sănătatea oamenilor. Pentru protecția organismelor acvatice și artropodelor nețintă, va fi respectată o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață. Vor fi respectate măsurile de protecție a albinelor prin informarea autorităților și apicultorilor despre efectuarea tratamentelor.

Ambalajele recuperabile se restituie conform contractului dintre utilizatorii de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi şi furnizorii lor sau alţi agenţi economici, care se ocupă de colectarea unor astfel de ambalaje, care prezintă un pericol sporit pentru mediu și sănătatea oamenilor.

Nu în ultimul rând, antreprenorii agricoli trebuie să instruiască corect personalul antrenat în aplicarea produselor de uz fitosanitar,  precum și să-i asigure cu echipament de protecție, cum sunt ochelarii și respiratoarele, pentru a exclude riscurile de intoxicație.