Mai multe produse de uz fitosanitar radiate din Registrul de stat: cum vor fi afectați producătorii agricoli

Data publicării : 20.05.2020

Până la data de 31 mai, 2020, din Registrul de stat vor fi radiate un șir de produse de uz fitosanitar, iar acest proces va fi unul continuu, fiind condiționat de radierea acestora din cataloagele Uniunii Europene. Este o provocare pentru fermieri, dar și pentru companiile care produc și comercializează produse de uz fitosanitar.

Producătorii de fructe anticipează că radierea substanțelor vechi și înlocuirea acestora cu altele ar putea provoca o insuficienta de produse de uz fitosanitar pe piață, precum și va conduce  la creșterea prețului de cost a fructelor.

În același timp, agricultorii menționează despre cerințele aspre din partea cumpărătorilor, și anume: reducerea normelor maxim admisibile de reziduuri în fructe.

Pentru a discuta despre provocări și soluții, mai mult de 30 de participanți, reprezentanți ai instituțiilor de stat, companiilor producătoare de pesticide și producători agricoli au participat la o masă rotundă web: Politici și abordări în domeniul utilizării produselor de uz fitosanitar (PUF) în condițiile de reducere continuă a normelor maxim admisibile de reziduuri în fructe și interzicerea unor produse. Evenimentul a fost organizat de Asociația Moldova Fruct în cadrul proiectului finanțat de Corporația Financiară Internațională, membră a Grupului Băncii Mondiale. „Reforma Climatului International din R.M.”.

Companiile producătoare de pesticide au prevenit că în următorii ani producătorii agricoli vor fi nevoiți să se conformeze la noi condiții de activitate și protecție a culturilor.

„Din păcate substanțele active interzise sunt într-un număr mai mare decât cele noi. Este nevoie de un management al aplicării substanțelor de uz fitosanitar. Substanțele active noi trebuie să fie utilizate dozat, mai atent și mai profesionist”, menționează Igor Copacinschi, director BAYER Moldova.

„O soluție ar fi aplicarea produselor biologice, suntem noi acum pregătiți să trecem exclusiv la acest tip de produse? În următorii ani cred că vom fi nevoiți să învățăm și să asigurăm protecția culturilor fără a utiliza produse chimice”, consideră Vitalie Iațîșin, reprezentant al cooperativei Agrostoc.

La rândul lor, producătorii agricoli au menționat că la prima etapă vor avea nevoie de ajutor pentru a aplica corect noile substanțe. „Avem nevoie să elaborăm scheme de tratare corecte, pentru a ne asigura că nu vom depăși norma maxim admisibilă de reziduuri în fructe”, a spus Victor Rovenco, producător agricol.

O altă provocare, pe care o menționează producătorii agricoli, este legată gama limitată de produse fitosanitare din Registrul de stat pentru unele culturi (în special după radierea preconizata). Agricultorii menționează că gama de produse trebuie să fie suplinită în termeni restrânși pentru a nu afecta procesul de producere.

Nicolaie Danilov, director al Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanților a informat că va fi un număr suficient de produse de uz fitosanitar, iar în următorii ani vor fi testate și, în anumite condiții, permise pentru utilizare câte 4-5 produse/anual.

Iurie Fală, director executiv al Moldova Fruct a menționat că este o mare provocare pentru sectorul pomicol și nu numai pentru cel din Republica Moldova. „Cum vom face față acestor provocări, depinde de cât de rapid și inteligent ne mobilizăm în comun: instituțiile statului cu reglementari eficiente, sectorul de aprovizionare cu soluții noi, optimale și accesibile pomicultorilor, care la rândul lor trebuie să fie gata să le învețe și să le aplice corect”, a spus Iurie Fală.