Moldova Fruct solicită revizuirea planului de reformare a Universității Agrare

Data publicării : 30.06.2022

Membrii Consiliului de Administrare, din numele membrilor Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, își exprimă nedumerirea cu privire la planurile Guvernului de reformare a învățământului agrar superior. Asociația a adresat un demers către Maia SANDU, Președinte al Republicii Moldova, Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministru al Republicii Moldova și Viorel GHERCIU, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Considerăm reforma învățământului agrar necesară, iar noi, reprezentanții sectorului o așteptăm de mult timp. Speram că aceasta să fie consultată cu mediul de afaceri și să înglobeze pași reali de a consolida știința, cercetarea și procesul didactic, astfel încât nu doar să „valorifice alocațiile bugetare”, dar să devină catalizator de dezvoltare a sectorului oferindu-i specialiști bine pregătiți, soluții aplicative și inovatoare în vederea valorificării potențialului agricol al Moldovei, recunoscut la nivel mondial.

În planul de reformă anunțat vedem doar „asimilarea” de către Universitatea Tehnică a Universității Agrare de Stat din Moldova. Dar nu vedem o viziune clară a autorilor asupra următoarele întrebări: (1) va îmbunătăți accesul întreprinderilor agricole la agronomi, zootehnicieni, ingineri și alți specialiști; (2) va avea învățământul agricol terenurile agricole și dotările moderne necesare pentru cercetare și extensiune agricolă și pregătirea temeinică a cadrelor; (3) care va fi rolul instituțiilor de cercetare și știință agrară, care în prezent sunt în cadrul diferitor instituții și au implicare insuficientă la dezvoltarea sectorului agricol.

Din aceste motive, ne exprimăm dezacordul față reforma propusă și considerăm că s-a ales calea cea mai ușoară de a îngloba Universitatea Agrară, care livrează specialiști sectorului agricol moldovenesc de aproape un secol, în cadrul Universității Tehnice, în schimbul unei reforme complexe, care să asigure că știința, cercetarea și pregătirea cadrelor funcționează într-o coeziune la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol.

Reforma UASM trebuie să aibă la bază pregătirea calitativă și aplicativă a viitorilor specialiști pe o bază didactică modernă, dotări tehnice și terenuri pentru cercetare.

Considerăm necesară reforma învățământului superior agrar, iar Universitatea Agrară trebuie să devină instituția sub umbrela căreia activează și instituțiile de cercetare asigurând-se conexiunea – educația, cercetarea / inovarea și extensiunea / transferul de cunoștințe. Acestea sunt premisele de activitate a unei universități și trebuie să stea la baza reformelor învățământului agrar în contextul reziliențelor economice și climatice din lume.

În acest context, solicităm revizuirea planului de reformare a Universității Agrare de Stat din Moldova cu implicarea reprezentanților tuturor instituțiilor responsabile și a mediului de afaceri agricol”, se spune în declarația Asociației Moldova Fruct..