Noi modificări operate la Legea privind principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

Data publicării : 03.11.2021

!!!Acest articol poate fi preluat doar cu acordul sursei.

În atenția membrilor Moldova Fruct: au fost operate modificări ce țin de acordarea subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Una dintre modificări ține de noțiunea de producător agricol. A fost introdusă o noțiune nouă cu următorul cuprins:

producător agricol micro – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau posesie și folosință până la 2 ha de teren agricol arabil și/sau până la 1 ha de teren ocupat de culturi perene în rod ori 1 ha de legume în câmp deschis, ori 0,1 ha de legume în teren protejat, ori până la 40 de capete de bovine sau de la 50 de capete de porcine, ovine/caprine, și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea micro prin Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

Modificări esențiale au fost operate și la noțiunile de producător mic, mijlociu și mari.

Aceasta a transformat automat mulți producătorii mici și mijlocii în producători mari.

Mai jos faceți cunoștință cu definițiile actuale și în paranteză veți găsi criteriile anterioare:

producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau posesie și folosință de la 2 până la 10 ha de teren agricol arabil (anterior era până la 20 de ha) și/sau de la 1 până la 3 ha de terenuri ocupate de culturi perene în rod (anterior era până la 10 ha) ori de la 1 până la 3 ha de legume în câmp deschis, ori 0,1 până la 0,3 ha de legume în teren protejat, ori de la 41 până la 100 capete de bovine (anterior era de la 21 la 40 capete) sau de la 51 până la 2000 de capete de porcine ( anterior era de la 51-100), ori de la 51 până la 150 capete ovine/caprine porcine (anterior era de la 51-100);

producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau posesie și folosință de la 10 până la 75 ha de teren agricol arabil (anterior era de la 20 până la 500 de ha) și/sau de la 3 până la 15 ha de terenuri ocupate de culturi perene în rod (anterior era de la 10 până la 75 de ha) ori de la 3 până la 5 ha de legume în câmp deschis, ori 0,3 până la 1 ha de legume în teren protejat, ori de la 100 până la 250 capete de bovine (anterior era de la 41 la 100 capete)  sau de la 2001 până la 10000 de capete de porcine (anterior era de la 101 la 240 capete)  , ori de la 150 până la 450 capete ovine/caprine (anterior era de la 101 la 240 capete);

producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau posesie și folosință mai mult de 75 ha de teren agricol arabil (anterior era mai  mult de 500 ha) și/sau mai mult de 15 ha de terenuri ocupate de culturi perene în rod (anterior era mai  mult de 75 ha) ori mai mult de 5 ha de legume în câmp deschis, ori mai mult de 1 ha de legume în teren protejat, ori peste 250 capete de bovine (anterior era mai mult de 100 de capete) ori peste  10000 de capete de porcine, ori peste 450 capete ovine/caprine. (anterior era peste 240 capete).

Modificările vor avea impact direct asupra recepționării și autorizării plăților deoarece a fost modificat și articolul 32, aliniatul (1) care prevede că autorizarea plăților se va efectua în ordinea recepționării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii primul venit, primul servit conform măsurilor/submăsurilor de sprijin și categoriile de producători agricoli în limita mijloacelor financiare disponibile.

Acest lucru presupune că resursele financiare vor fi repartizate pe măsuri/submăsuri dar și tip de producător. Astfel procesul recepționării dosarelor va fi stopat în cazul în care nu vor fi mijloace financiare disponibile chiar dacă anul de subvenționare nu va fi încheiat. Și doar în cazul în care vor rămâne careva mijloace financiare nevalorificate  în cadrul unei măsuri/submăsuri sau categorii de producător agricol, la 1 septembrie în anul în curs de subvenționare banii vor fi redirecționați  pentru alte măsuri/submăsuri sau categorii de producător agricol în conformitate cu prioritățile și necesitățile economiei naționale.

O altă modificare, de altfel propusă la inițiativa Asociației Moldova Fruct și acceptată, ține de soiurile eligibile pentru subvenționare la înființarea plantațiilor multianuale.

Art. 25 aliniatul (1) la punctul 1) litera c) se completează cu textul și/sau cu soiuri înscrise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole ale Uniunii Europene, Catalogul soiurilor de specii de legume al UE, Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al UE și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS, cu prezentarea declarației pe propria răspundere a solicitantului de subvenții.

Anterior erau acceptate doar:

  1. a) cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al RM;
  2. d) cu material săditor de la producători autorizați, inclusiv din străinătate, a cărui calitate poate fi confirmată prin certificat de valoare biologică, cu respectarea reglementărilor tehnice din domeniu și, după caz, a prevederilor Legii viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante.