Pentru a reuși pe plan global, avem nevoie de exemple pozitive

Data publicării : 18.12.2018

Din momentul fondării in anul 2001 Compania Monicol SRL a avut o activitate dinamică investind activ in sectorul agricol din Republica Moldova. Chiar din primii ani de activitate compania a reușit să înființeze mai multe plantații fructifere, printre care 71 ha livezi de prune, 13 ha – pere, 11 ha – nectarine și piersice. De asemenea compania a creat mai multe plantații de nuci, care totalizează peste 247 ha și alune – 60 ha.

Merită de notat, că cea mai mare parte a plantațiilor pomicole deținute de Monicol sunt gestionate în conformitate cu principiile agriculturii organice. În rezultat, certificarea Bio din partea unei companii acreditate la nivel european, permite companiei obținerea unui premium de preț de cel puțin 10% față de producția similară produsă pe baza metodelor convenționale.

În ceea ce ține de implementarea standardelor internaționale de calitate și siguranță alimentară, putem spune cu certitudine că Monicol SRL este un exemplu demn de urmat pentru majoritatea producătorilor agricoli din Republica Moldova. Certificatele ISO22000, BRC, IFS permit companiei o stabilitate sporită a pieței externe, având posibilitatea de a livrarea produsele sale către rețelele de retail atât din Germania, cât și din Marea Britanie, Franța sau Elveția, unde prețurile sunt mult mai atractive decât în alte regiuni ale globului, dar și cerințele față de calitate sunt pe măsură.

După cum e firesc, este imposibil ca toate fructele produse de companie să facă față cerințelor calității superioare care este cerută de piața fructelor în stare proaspătă. Prin urmare, Monicol a investit și în domeniul unităților de procesare. La moment compania dispune de o uscătorie modernă, o linie pentru producerea pastei de prune, dar și de una dintre cele mai moderne distilării. Aceste unități de procesare sunt o soluție pentru diminuarea risipei alimentare și sporirea eficienței economice, dar și în cazul unor crize pe piața fructelor în stare proaspătă nu doar pentru companie, dar și pentru alți, cel puțin 100, fermieri din toate raioanele Moldovei.

Compania a contribuit pe tot parcursul activității sale la crearea întregului lanț valoric „de la fermier – până pe polița din market” pentru produsele autohtone cu valoare adăugată și a fost inițiatorul și promotorul reformelor fiscale pentru promovarea exporturilor și diminuarea constrângerilor din sectorul nucifer. De asemenea, Monicol SRL figurează în lista contribuabililor mari din țară, doar pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2018 achitând taxe și impozite în sumă de circa 17 milioane lei.

Fiind deja în relații de colaborare cu mai mulți membri ai APEF „Molova Fruct”, compania Monicol a devenit ea însăși membru al asociației începând cu anul 2010. Pe întregul parcurs al acestei perioade Monicol SRL a participat activ la principalele activități organizate sub umbrela asociației, inclusiv în târguri și expoziții internaționale precum Anuga, FruitLogistica (Germania), SEAL (Franța), Indagra Food (Romania) sau  GulFood (EAU). Este absolut remarcabil nivelul de dedicație și implicare personală a Domnului Dumitru Vicol, fondatorul și administratorul companiei. Datorită planificării prealabile a întrevederilor, atitudinii pozitive și a calităților excelente de comunicare Domnul Vicol reușea de fiecare dată să mențină un flux continuu de vizitatori la standurile organizate de Moldova Fruct, fapt de care beneficiau și alți expozanți din partea asociației.

Considerăm că exemplele pozitive trebuie încurajate și multiplicate, pentru că, în contextul unei competiții dure pe piețele internaționale, e absolut necesar ca să avem cât mai multe persoane capabile de ași promova la nivel global produsele companiei, dar și de a reprezenta de o maniera onorabilă sectorul agroalimentar al Republicii Moldova.