Piersicul plat – o cultură de nișă care poate asigura profit

Data publicării : 15.07.2021

Piersicul plat poate deveni o cultură de alternativă pentru producătorii din Moldova, în condițiile de diversificare a sortimentului de fructe și accesarea noilor piețe pentru export.

Recent, Asociațiile „Moldova Fruct” și „Dnestrovskii Fruct” au organizat în comun un webinar la tema: „Caracteristici ale piersicului plat și nectarinului. Soiuri de perspectivă”. În cadrul activității, specialiștii din Italia și Spania au prezentat aspecte importante la înființarea plantațiilor de piersic plat, realitățile și perspectivele afacerii cu fructe sâmburoase (piersic și nectarin).

Webinarul a avut loc în cadrul „Platformei de cooperare a pomicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului în creșterea competitivității fructelor lor pe piețele tradiționale și alternative”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului –UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD.

„Piersicul plat este un fruct delicios. Noi, în cadrul întreprinderii EuroRostAgro SRL am plantat această cultură cu 4 ani în urmă. În acest an vom strânge a doua recoltă. Prețurile oferite pentru piersic plat sunt mai mari decât pentru piersicul obișnuit, dar volumele comercializate sunt la moment mai mici”, menționează Iurie Diuța, producător de pe malul stâng al Nistrului.

„În ultimii ani observăm mai multe schimbări majore, atât pe piețele tradiționale, unde concurența devine tot mai aprigă, iar cerințele rețelelor devin tot mai riguroase, cât și schimbări locale, spre exemplu cele climaterice, care devin tot mai pronunțate de la an la an; sau cele socio-economice, unde forța de munca devine din ce în ce mai prețioasa și inaccesibilă”, a spus expertul italian în producerea fructelor sâmburoase, Stefano Foschi.Cu toate că aceste schimbări sunt alarmante, Moldova Fruct preferă să privească la aceste procese ca la niște oportunități pentru inovații.

„O asemenea oportunitate o considerăm cultura piersicului și nectarinelor platiforme. Culturile date pot fi considerate ca fiind de nișă și mai puțin solicitate pe piață, totuși ele sunt niște culturi profitabile și care permit diversificarea riscului producătorilor autohtoni. Strategia promovata de către asociație este diversificarea sortimentului de fructe oferit pentru export și îmbunătățirea calității fructelor pentru a spori competitivitatea lor”, Eugeniu Bumacov, manager de program, specialist agrobusiness în cadrul Moldova Fruct.
La moment, piersicul plat se cultivă în Moldova pe o suprafață de circa 50 de hectare.