Data publicării : 30.03.2023

Situația actuală și statistici

Din cauza secetei severe, recolta anului 2022 cu greu a ajuns la valoarea de 405 mii tone de mere, ceea ce constituie cu 40% mai puțin decât în sezonul precedent (2021).

Din volumul total de producție, cca 250 mii tone de mere au mers la procesare, 50 mii tone constituie consumul în stare proaspătă pe piața locală și 66 mii tone au fost exportate, iar conform estimărilor Moldova Fruct, la 1 martie 2023, în depozitele frigorifice erau aproximativ 45 mii tone de mere din recolta 2022.

Analiza statisticii exporturilor de mere în perioada 2021-2023 prezintă o dinamică destul de interesantă. Comparativ cu a doua jumătate a anului 2022, în primele două luni ale anului 2023, volumul exporturilor a crescut semnificativ. Dacă în luna septembrie 2022, au fost exportate 9,4 mii tone, începând cu luna ianuarie exporturile au crescut până la aproape 15 mii tone. Totuși, comparând perioada ianuarie – februarie 2023 cu aceeași perioadă a anilor 2021 și 2022, observăm că doar în anul 2022 volumul exporturilor a atins cifra de 26 mii tone în ianuarie, care de fapt constituie volumul standard pentru anii precedenți. Totodată, dinamica exporturilor pe țări arată că în anul 2022, merele noastre au ajuns în 30 de țări, comparativ cu 18 destinații de export din anul 2021.

Merită să fie menționat că în statistica exporturilor de mere moldovenești, în primele 2 luni ale anului 2023 cota Federației Ruse constituie 40,9%, comparativ cu perioada similară a anului 2022 cu 92,6% și 2021 – 99,6%. Acestea sunt urmările directe ale războiului din Ucraina și ale celui de-al treilea embargou impus de Rusia în august 2022.

În lunile ianuarie și februarie curent, țările CSI au absorbit doar 83.8% din cele 29.3 mii tone de mere moldovenești exportate, comparativ cu 98% în 2022 și 99,7% în 2021.

Îmbucurător este rezultatul eforturilor producătorilor și exportatorilor noștri de a intra pe piața Uniunii Europene (11 mii tone în 2022, comparativ cu aproape o mie de tone în 2021) și a Orientului Mijlociu (peste 7 mii tone în 2022, comparativ cu 173 tone în 2021).

Urmărind dinamica exporturilor de mere în anii 2021-2023, observăm că România devine treptat o piață tot mai accesibilă pentru producătorii și exportatorii din Republica Moldova. Datorită proximității, a costurilor optime de logistică dar și ca urmare a războiului din Ucraina, exportatorii și-au reorientat o parte din exporturi către această piață. Statistica exporturilor de mere pentru lunile ianuarie și februarie 2021-2023 demonstrează acest lucru. Astfel, cel mai mare volum exportat se înregistrează în ianuarie-februarie 2023, de 2,42 mii tone, comparativ cu 316 tone în 2022 și 0  tone în ianuarie-februarie 2021.

Progresul realizat se datorează eforturilor conjugate ale membrilor Asociației Moldova Fruct, susținute de partenerii de dezvoltare, de promovare a merelor moldovenești în sensul diversificării piețelor de desfacere.

Probleme actuale

Până la embargoul impus de Federația Rusă în vara anului 2022, majoritatea exporturilor s-au efectuat către această direcție deoarece relațiile de afaceri și mentalitatea sunt strâns legate de această piață, iar majoritatea exportatorilor încă nu au cunoștințele necesare și nu se bucură de suficientă încredere pe piețele netradiționale. Cu alte cuvinte, încă se resimte dependența de piața rusă și, deși se înregistrează o dinamică pozitivă, în sensul diversificării piețelor, deocamdată puțini exportatori au capacitate și curaj să exploreze noi piețe.

Lipsa cadrelor calificate, este la fel una din provocările actuale acute. Astfel, în departamentele de vânzări ale producătorilor sau exportatorilor sunt angajați specialiști care cunosc limba engleză, însă nu au cunoștințe și abilitățile corespunzătoare.

De asemenea, se observă lacune atât la nivel de sortiment de soiuri și calitate solicitate (fără obraz roz la Granny, Gala cu striuri și linii vărgate), cât și în ceea ce privește capacitatea tehnică redusă, manifestată prin lipsa echipamentelor de sortare după greutate și culoare, de ambalare și ceruire.

Crizele multiple continue au generat dificultăți și scumpiri de logistică, ce duc la scăderea competitivității merelor moldovenești.

Perspective

Moldova Fruct, împreună cu membrii săi și partenerii de dezvoltare au identificat prioritățile sectorului pe termen mediu și perioada ulterioară va oferi asistența necesară membrilor săi pentru a depăși problemele cu care se confruntă sectorul și a extinde poziția merelor moldovenești pe piața internațională, deoarece Moldova – un gust deosebit!