Sectorul merelor: Moldova Fruct propune consolidarea poziției și promovarea activă pe piețele-țintă

Data publicării : 27.03.2023

Provocările din ultimii ani la care a fost supus sectorul de producere a fructelor în stare proaspătă din Moldova a determinat Asociația Moldova Fruct la analiza minuțioasă a factorilor care influențează acest domeniu și resetarea priorităților, catalizând inițiative din partea reprezentanților sectorului pentru a valorifica întregul potențial. Constatările și obiectivele Moldova Fruct ce vizează sectorul horticol în perioada următoare se regăsesc în Programul strategic de marketing și promovare a sectorului de fructe pentru anii 2023-2025, elaborat de Moldova Fruct și validat recent de experți internaționali, exportatori, membri ai asociației și parteneri de dezvoltare. Acest exercițiu complex a fost inițiat de Moldova Fruct, în parteneriat cu proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova și cu suportul Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), cu scopul de a definitiva strategia de poziționare a Republicii Moldova ca țară cu livezi și infrastructură post-recoltare moderne ce poate oferi fructe proaspete de înaltă calitate.

Prioritatea de asigurare a stabilității întregului sector prin diversificarea constantă a pieței, menținând și crescând prețul mediu, se pliază pe necesitățile ramurii.

Context pentru diversificarea pieței și alinierea la standarde internaționale. Deoarece, întregul sector a recunoscut că diversificarea piețelor de desfacere pentru fructele moldovenești este o prioritate, Moldova Fruct a întreprins o serie de activități menite să sporească competitivitatea fructelor moldovenești pe noile piețe prin adoptarea bunelor practici și stabilirea noilor parteneriate comerciale. În urma acestor acțiuni, se conturează necesitatea intensificării exporturilor pe cale maritimă către destinații cu potențial înalt de import al merelor moldovenești, cum ar fi: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia Saudită, India, Malaysia, Bangladesh etc. Totodată, este necesară creșterea agresivă a prezenței merelor moldovenești pe piețele Orientului Mijlociu și Asia, astfel încât produsul nostru să devină o alternativă accesibilă pentru merele italiene și franceze.

În același timp, piața României – țară care importă anual 110-120 mii tone de mere, ar putea fi percepută ca una locală și prin urmare, valorificată prin poziționarea merelor moldovenești ca produs autohton, grație proximității ca distanță, aceleași limbi vorbite și tradițiilor similare.

Nu în ultimul rând, este recomandabilă explorarea pieței Marii Britanii, întrucât aceasta, ca urmare a Brexit-ului, se orientează spre surse din afara Uniunii Europene.

Însă pentru a răspunde cerințelor importatorilor și a confirma calitatea și siguranța merelor, producătorii noștri trebuie să implementeze standardele GlobalG.A.P. împreună cu GRASP sau SMETA pentru piețele din UE și IFS sau BRC pentru piața Marii Britanii.

Tactici și strategii. Pentru a valorifica oportunitățile de piață existente și relațiile comerciale dezvoltate anterior, dar și cele inițiate recent, precum și a poziționa fructele moldovenești drept un produs de calitate și sigur, Moldova Fruct a stabilit următoarele obiective:

 • Generarea cererii din partea destinațiilor maritime cum ar fi: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Oman, Arabia Saudită, India, Malaysia, Bangladesh etc. Promovarea prin intermediul expozițiilor, evenimentelor B2B targetate, campaniilor de informare;
 • Promovarea în retail-ul românesc;
 • Deschiderea reprezentanțelor proprii (agenții sau agenți) la destinațiile maritime;
 • Creșterea volumului de producție a soiurilor moderne solicitate prin informarea masivă în rândul producătorilor;
 • Implementarea tehnologiilor care asigură o colorare solicitată a merelor;
 • Reducerea costurilor pentru transportul maritim;
 • Ajustarea infrastructurii post-recoltare pentru sortarea în funcție de greutate și ambalarea automată B2C;
 • Optimizarea aprovizionării cu cutii Bushel în stocul necesar tuturor exportatorilor.

Reieșind din specificul pieței noastre și din analizele efectuate, Asociația își propune să reușească pe termen mediu obținerea următoarelor rezultate:

 • Creșterea ponderii livrărilor maritime în exporturi de la 3% în 2022 la 30% în 2025, menținând prețul statistic mediu nu mai mic de 0,58 USD/kg;
 • Creșterea ponderii exportului către România de la 5% în 2022 la 15% în 2025;
 • Realizarea unei prezențe de 70% în retail-ul românesc.