SMETA – o compilație a celor mai bune practici în auditul etic

Data publicării : 03.08.2021

Ce este SMETA?

SMETA (Auditul Etic al Comerțului al Membrilor Sedex) este o compilație a celor mai bune practici în auditul etic, stabilită de Sedex Associated Auditor Group (AAG). Nu este un standard separat sau un proces de certificare, ci un set de protocol pentru audituri de înaltă calitate, care să fie utilizat împreună cu practicile actuale de audit etic. SMETA a fost conceput pentru a minimiza duplicarea eforturilor și de a furniza membrilor AAG un format de audit pe care l-ar putea împărtăși cu ușurință. Rapoartele SMETA sunt publicate membrilor AAG in sistemul SEDEX, asigurând transparența și schimbul eficient de informații.

Pe parcursul lunilor iunie și iulie Moldova Fruct a organizat o instruire online divizată în  patru sesiuni privind bunele practici sociale în companii. Instruirea on-line a fost oferită de experți SEDEX în parteneriat cu experți CBI unde au participat 15 companii din Republica Moldova. Metodologia de audit Sedex este cel mai utilizat audit social din lume și ajută furnizorii să obțină acces la comerț și să mențină relații comerciale cu cumpărătorii.

„Schimbul etic de date între furnizori (SEDEX) este un sistem bazat pe internet, dezvoltat pentru a ajuta organizaţiile să îşi gestioneze datele cu privire la practicile de muncă din lanţul lor de aprovizionare. Membrii au avantajul de a fi autorizaţi să îşi publice raporturile de audit SMETA direct în sistemul SEDEX, pentru a fi vizualite de către toţi clienţii”, spune Octavian Olaru, specialist marketing în cadrul Moldova Fruct.

Metodologia de audit SMETA

Auditurile SMETA utilizează Codul de bază ETI, întemeiat pe convențiile Organizației Internaționale a Muncii, precum și legile locale relevante. Auditurile SMETA pot fi efectuate în conformitate a doi sau patru piloni de audit. Cei doi piloni obligatorii pentru orice audit SMETA sunt standardele de muncă, sănătatea și securitate în muncă. Cei doi piloni suplimentari ai unui audit cu 4 piloni au fost introduși pentru a aprofunda în continuare aspectul responsabilității sociale a auditurilor SMETA.

Un audit SMETA cu doi piloni cuprinde următoarele module:

Standardele de muncă

Sanatate si securitate în muncă

Elemente suplimentare:

  • Sisteme de management
  • Dreptul la muncă
  • Subcontractarea și lucrul la domiciliu
  • Evaluarea de mediu (scurtată).

Un audit SMETA cu patru piloni acoperă elementele de mai sus, plus:

Evaluarea de mediu (extinsă)

Etică de afaceri.

Expertiză SMETA

Angajarea de a participa la SMETA (Sedex Ethical Trade Audit) poate avea un impact pozitiv asupra afacerii dvs. prin creșterea transparenței și reducerea frecvenței auditului.

De ce să efectuați auditurile SMETA?

  • Obțineți o mai mare vizibilitate în lanțul dvs. de aprovizionare
  • Îmbunătățiți continuu relațiile cu furnizorii
  • Primiți o verificare independentă a conformității dvs. etice
  • Eliminați necesitatea de certificare multiplă – SEDEX este recunoscut la nivel internațional
  • Consolidați poziția mărcii dvs. în respectarea etică.