Adunarea Generală a Asociației Moldova Fruct

Data publicării : 15.02.2016

ADUNAREA GENERALĂ

Data desfăşurării:

25 februarie 2016

 

Locul:

mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 18, (Sala de ședință a Proiectului 2KR)

 

Ordinea de zi

10:30-11:00 Înregistrarea membrilor Asociaţiei şi a invitaţilor
11:00-11:30 Raportul Preşedintelui Asociaţiei privind activitatea Consiliului în 2015 
11:30-11:50 Raportul executivului privind activităţile Asociaţiei în 2015
11:50-12:00 Raportul cenzorului
12:00-12:20 Planul activităţilor Asociaţiei pentru 2016
12:20-12:40 Planul de acţiuni al Asociaţiei în promovarea şi reprezentarea intereselor membrilor pentru 2016
12:40-13:40 Dezbateri şi Adoptarea rezoluţiei Adunării Generale
13:40-14:00 Diverse
14:00-14:30 Prânz