Ce este Programul strategic de marketing și promovare a sectorului de fructe pentru anii 2023-2025

Data publicării : 09.02.2023

Recent, a fost validat Programul strategic de marketing și promovare a sectorului de fructe pentru anii 2023-2025, elaborat de Moldova Fruct, în cadrul unui atelier de lucru, la care au participat exportatori, membri ai asociației, parteneri de dezvoltare, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Acest exercițiu complex a fost inițiat de Moldova Fruct, în parteneriat cu proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova și cu suportul Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), cu scopul de a definitiva strategia de poziționare a Republicii Moldova ca țară cu livezi și infrastructură post-recoltare moderne ce poate oferi fructe proaspete de înaltă calitate.

Ce conține acest document?

Programul oferă o analiză amplă a sectorului de fructe, începând cu evoluția piețelor pentru mere, prune, caise și cireșe, tendințele actuale pe piețele-țintă și terminând cu problemele cu care se confruntă sectorul fructelor. O bună parte din aceste aspecte a fost abordată de către Moldova Fruct în cadrul mai multor ateliere. Totodată, există câteva lucruri noi care merită să fie reținute și ajustate.

– Noi cerințe și certificări solicitate de lanțurile de magazine și comercianți;

  • Noi certificate privind standardele de calitate, de mediu, sociale (certificare a efectului neutru asupra mediului);
  • Tendința de diversificare excesivă și efectele negative ale acesteia;
  • Sortiment sărac de ambalaje și lipsa stocurilor.
  • Lipsa profesioniștilor cu înaltă calificare în marketing și agronomie.

De asemenea, în program sunt trasate obiectivele specifice și, bineînțeles, cel strategic, care constă în poziționarea Republicii Moldova ca țără care are livezi și infrastructură post-recoltare moderne și poate oferi fructe proaspete de înaltă calitate. Un accent sporit a fost pus pe acțiunile de îmbunătățire a calității fructelor, consolidarea capacităților micilor producători, testarea formatelor noi de promovare a capacităților de export, precum și instruiri. În același timp, au fost stabilite prioritățile, obiectivele și indicatorii de performanță pe fiecare produs în parte.

Cum ne ajută acest document?

Mai întâi de toate, merită să fie menționat faptul că documentul final este rodul muncii echipei Moldova Fruct împreună cu partenerii de dezvoltare și conține o expertiză de calitate din partea exportatorilor, membri ai asociației și a experților străini. Programul strategic de marketing și promovare a sectorului de fructe pentru anii 2023-2025, pe lângă analiza amplă a ramurii, oferă soluții practice pentru înlăturarea carențelor existente și dezvoltarea sectorului de fructe. În baza acestui program, Moldova Fruct va elabora anual planul de acțiuni, unde urmează să fie stabilită succesiunea activităților ce urmează a fi desfășurate.

Prioritățile de marketing și promovare a fructelor moldovenești pentru următorii trei ani vor fi prezentate întregului sector în cadrul mai multor ateliere regionale.