Data publicării : 03.04.2023

Începând cu 1 ianuarie 2023, producătorii agricoli sunt obligați să înregistreze lucrările de tratare a terenurilor cu produse fitosanitare, iar apicultorii – stupinele, în sistemul informațional BeeProtect.md, gestionat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Sistemul BeeProtect.md este o platformă de comunicare și informare reciprocă a producătorilor agricoli și a apicultorilor despre stropirea culturilor agricole și amplasarea stupinelor în apropierea terenurilor agricole.

Anual, pe teritoriul Republicii Moldova sunt sesizate și constatate cazuri de intoxicare în masă a albinelor. Acest fapt provoacă daune enorme apicultorilor, afectând, în cele din urmă, întreg sectorul apicol, dar și consumatorii de miere naturală. Potrivit estimărilor, cazurile de intoxicare a albinelor pot provoca pierderi de la 60 la 100% din efectivul de familii ale unei stupine, în situația în care pierderile financiare la fiecare familie de albine, din perspectiva investițiilor și a profitului ratat, pot fi de până la 6000 lei. În același timp, polenizarea culturilor agricole de către albine poate contribui la creșterea recoltelor cu până la 40 la sută.

În căutarea unei soluții, inclusiv prin analiza experienței altor state, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în parteneriat cu Asociația Națională a Apicultorilor din Moldova și asociațiile de agricultori și cu suportul financiar oferit de USAID prin intermediul proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, au elaborat și lansat sistemul informațional BeeProtect. Sistemul permite schimbul de informații în timp real nu doar între producătorii agricoli și apicultori, ci și cu instituțiile publice relevante, precum Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (oficiul central și subdiviziunile teritoriale) și autoritățile publice locale.

Noul sistem informațional este prevăzut deja de legislația în vigoare ca mecanism de interacțiune între agricultori, apicultori și ANSA, iar din 1 ianuarie 2023, orice producător agricol, care planifică tratări a culturilor cu produse fitosanitare are obligația de a se înregistra în sistemul BeeProtect.md și de a indica pe hartă hotarele terenurilor pe care aceste lucrări vor fi efectuate. Cu cel puțin două zile înainte de stropire, agricultorii vor notifica despre data și ora stropirii planificate, cu indicarea terenului și a culturii, precum și denumirea produsului fitosanitar.

De asemenea, apicultorii trebuie să se înregistreze în sistemul BeeProtect.md, să indice pe hartă locul amplasării stupinelor în staționar sau în pastoral, perioada aflării în pastoral și numărul de familii. În cazul în care un agricultor planifică lucrări de tratare, acesta va indica în sistem lucrările planificate cu cel puțin 48 de ore înainte. Toți apicultorii din raza de 7 km vor primi notificarea pentru a întreprinde măsurile de protejare a albinelor pentru intervalul de ore din data indicată de către agricultor. 

Sistemul le va permite atât agricultorilor, cât și apicultorilor să vizualizeze în sistemul BeeProtect.md lista tuturor stupinelor și a terenurilor agricole pe care sunt planificate lucrări de tratare, pe-o rază de 7 km.

Conform noilor prevederi ale Codului Administrativ al Republicii Moldova, neînregistrarea stupinelor de către apicultori, a lucrărilor de tratare de către agricultori, precum și introducerea datelor incorecte, va atrage după sine anumite sancțiuni.

În caz de intoxicare a albinelor, apicultorii vor putea raporta acest lucru în sistemul BeeProtect, alertând astfel ANSA pentru o reacție promptă de determinare a cauzei și prelevare a probelor în timp util.

Pentru întrebări și clarificări puteți contacta Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor la numărul 079511027.