Perioada de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale a fost prelungită

Data publicării : 09.03.2021

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat că, în urma modificărilor operate în legislație, a fost prelungită perioada Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, începând cu luna ridicării stării de urgență, declarate prin Hotărârea Parlamentului din 17 martie 2020 şi până în luna septembrie 2021 inclusiv, transmite MOLDPRES.

Potrivit instituției, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA dacă au achitat impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective.

Suma TVA destinată rambursării producătorilor agricoli pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 se determină prin cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă declarat și achitat pentru anul 2021 şi al sumei achitate a impozitului pe venit din salariu, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective, dar nu mai mult de suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

Producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, în scopul solicitării rambursării TVA pentru perioada ianuarie-septembrie 2021, urmează să depună o cerere conform modelului prezentat de Regulament, la Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional sau la Direcția generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesând pagina web a SFS.

Prevederile legale ajustate acordă oportunitatea producătorilor agricoli afectați de a beneficia de rambursarea sumelor TVA, în pragul maxim pasibil rambursării al căreia se includ impozitele, taxele și contribuțiile calculate și achitate aferente plăților salariale precum și a impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă.

Serviciul Fiscal de Stat încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA.